Workshops Ronde 2

5: Focussen met structureel gedissocieerde adolescenten; mijn ervaringen als psychotherapeut –
Bart Santen

Gedissocieerde adolescenten worden beheerst door diffuse angst. Die angst blokkeert bewustwording van onderliggende trauma’s. Er ontbreekt toegang tot ‘de wijsheid van het lichaam’. Herstel van het ervaringsproces en verwerking van trauma’s wordt daardoor bemoeilijkt. Deze presentatie laat -na kennismaking met de verschijningsvorm van structurele dissociatie- aan de hand van enkele behandelingen zien hoe verbale en beeldende interventies gebruikt kunnen worden om een therapeutisch proces in gang te zetten.

Bart Santen
Bart was cliëntgericht/experiëntieel kinder- en jeugdpsychotherapeut bij de GGZ Westelijk Noord-Brabant en docent dissociatie in postdoctorale opleidingen aan de Universiteit van Antwerpen. Hij is Professional Associate van The International Focusing Institute in New York en publiceerde over Focusing met kinderen en jeugdigen in Nederlandse en Engelstalige boeken en tijdschriften. Voor vragen en contact: barts.anten@gmail.com

6: Lijden of Leiden? “Ontvouwend samenzijn”- René Veugelers

Een unieke dynamische Focus aanpak voor kinderen met hechtingsproblematiek:

Alles begint bij jouw eigen basis attitude! Want achter elke weerstand zit een onbeantwoord sluimerend verlangen! Durf jij in deze wereld van het kind te stappen?  Vanuit de praktijk gaan wij ervaren wat ondersteunend is voor het proces van kinderen met hechtingsproblematiek.  Wat kun je  spiegelen qua lichaamstaal, qua taal en qua sluimerende emoties. En hoe zorg je hierin voor jezelf, jouw eigen plaats,  jouw eigen proces:

René Veugelers is befaamd nationaal en internationaal kinderfocus coördinator. Hij traint ouders, therapeuten en docenten rond de filosofie en methodiek Focusing. Al ruim 37 jaar ervaring in de gezondheidszorg, waarvan de laatste 23 jaar met kinderen en jongeren op een VSO school en in zijn eigen praktijk . Hij combineert Focusing, beeldende therapie, Scheppende Lichaamstaal en  non- verbale  expressie tot een dynamisch geheel! www.ftcz.nl

7: Focusing en weerbaarheid – Mireille Lammens

In deze workshop komen de volgende onderwerpen al focussend en in oefen werkvormen aan bod:

  • Wat betekent weerbaar zijn voor mij?
  • Hoe weerbaar ben ik zelf?
  • Hoe kan ik een stapje zetten in de verbetering van mijn eigen weerbaarheid?
  • Hoe kan ik kinderen begeleiden om een stap te maken weerbaarder te worden?

Er worden dynamische oefenvormen gebruikt die verbindingen leggen tussen Focussen, Judo, Haptonomie en Focussen. Kortom een actieve workshop waarin we spelend gaan ontdekken!

Mireille Lammens
Mireille is Focustrainer, haptotherapeut, judo- en aikidoleraar en verzorgt weerbaarheidstrainingen voor zowel groepen als individueel. Bijzondere aandacht is er voor kinderen/jongeren  met autisme, hoog sensitiviteit,  hoog gevoeligheid of  ADHD al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking. Mireille werkt veel vanuit bewegen waarbij het contact met het eigen lijf en het vanuit daar verbinding maken met de buitenwereld centraal staat. www.celtbergenopzoom.nl

8: Het Rouwcircuit – Gees Wagner

“Rouw doormaken is even belangrijk als het vieren van vreugde”

En dit is makkelijker gezegd dan gedaan…. Het is ook heel verschillend, wat de een helpt hoeft  voor de ander geen oplossing te zijn. In de workshop gaan we vanuit een gezamenlijke start individueel het rouwcircuit langs.  Je  voert een aantal opdrachten uit, waarbij je steeds contact houdt met jouw “Felt Sense” omtrent dat wat voor jou op dat moment belangrijk is. Of dit nu een groot verdriet is of een klein verdriet…Je zoekt naar dat wat jou ruimte geeft, en dat waar voor jou een hulpbron zit. Na afloop van het circuit wisselen we in tweetallen uit wat jou het meest heeft geraakt in de oefeningen.
De workshop is geschikt voor mensen die al bekend zijn met focussen.

Gees Wagner
Gees werkt als Ambulant Begeleider voor cluster drie.  Tijdens de gesprekken met kinderen en jong volwassenen gebruikt ze altijd het focussen en “Presence” als uitgangspunt,  omdat dit tools geeft voor verbinding en een fijne, luisterende houding.  Het spiegelen is daarbij een krachtige methodiek.
Gees is (kinder) Focus Begeleider en Trainer.  Ze geeft o.a. cursussen voor andere Ambulant Begeleiders. Wil je meer info? Mail naar praktijkgees@gmail.com