Visie en Missie

Ons doel is het focussen voor kinderen in heel Nederland zichtbaar en toegankelijk te maken. Wij willen focussen voor kinderen stimuleren door het aanbieden van:

 • Informatie, presentaties en materiaal
 • Specialisatietrajecten voor professionals die met kinderen werken
 • Workshops voor geïnteresseerden
 • Projecten om focussen internationaal aandacht te geven
 • Kinderfocus Symposium

De doelgroep is breed:

De Stichting zet zich in voor iedereen die met kinderen ‘werkt’ en zijn vaardigheden wil vergroten om:

 • contact te kunnen maken met kinderen
 • het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn van kinderen te stimuleren
 • kinderen adequaat te leren omgaan met hun emoties
 • de zelfsturing en het zelf-oplossende vermogen van kinderen te vergroten
 • zelf te leren focussen
 • kinderen te leren focussen

Jongeren tussen 0 en 18 jaar, ouders/verzorgers en grootouders, leerkrachten, docenten, begeleiders, kinderopvang, therapeuten, overige hulpverleners, studenten van vaktherapie en onderwijs-opleidingen, …

Als er op een focussende manier contact is tussen kind en volwassene voelen kinderen zich gehoord, gezien en begrepen;
worden kinderen zelfbewust en voelen ze aan wat goed is voor henzelf en de ander;
zal er meer begrip komen voor elkaar in het gezin of in de klas; ontwikkelen ze meer coöperatief gedrag;
kunnen ze hun emoties beter reguleren;
en kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen in harmonie met hun innerlijke drijfveren en vermogens.

Wie zijn wij:

Rene Veugelers: voorzitter

“Live wants to live”

Gees Wagner-Visser: penningmeester

“leven vanuit de taal van je lijf”

Harriët Teeuw: secretaris

“De Ruimte: om je eigen kracht te ontdekken”

Annemarie Kok-Pastoors: bestuurslid

“De weg wordt helder op reis door je lijf”

Carolien Rijkenberg: bestuurslid

“(Op)Groeien vanuit Innerlijke (Eigen)Wijsheid.”