Waar gaan we voor?

De Stichting KinderFocussen is in de zomer van 2006 opgericht. Het doel is het focussen voor kinderen in heel Nederland zichtbaar en toegankelijk te maken. De stichting stimuleert het focussen voor kinderen door het aanbieden van:

 • Informatie, presentaties en materiaal
 • Specialisatietrajecten voor professionals die met kinderen werken
 • Workshops voor geïnteresseerden
 • Projecten om focussen internationaal aandacht te geven
 • Kinderfocus Symposium

De doelgroep is breed:

De Stichting zet zich in voor iedereen die met kinderen ‘werkt’ en zijn vaardigheden wil vergroten om:

 • contact te kunnen maken met kinderen
 • het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn van kinderen te stimuleren
 • kinderen adequaat te leren omgaan met hun emoties
 • de zelfsturing en het zelf-oplossende vermogen van kinderen te vergroten
 • zelf te leren focussen
 • kinderen te leren focussen

Jongeren tussen 0 en 18 jaar, ouders/verzorgers en grootouders, leerkrachten, docenten, begeleiders, kinderopvang, therapeuten, overige hulpverleners, studenten van vaktherapie en onderwijs-opleidingen, …

Als er op een focussende manier contact is tussen kind en volwassene voelen kinderen zich gehoord, gezien en begrepen;
worden kinderen zelfbewust en voelen ze aan wat goed is voor henzelf en de ander;
zal er meer begrip komen voor elkaar in het gezin of in de klas;
ontwikkelen ze meer coöperatief gedrag;
kunnen ze hun emoties beter reguleren;
en kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen in harmonie met hun innerlijke drijfveren en vermogens.