Symposium KinderFocussen 2019

11de KinderFocus Symposium Zaterdag 6 april 2019

georaniseerd door Stichting Kinderfocussen Nederland in samenwerking met KinderFocusCentrum nederland

Voor psychologen, kindertherapeuten, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, ib-ers, focussers, ouders en andere geïnteresseerden.

Onderwerpen: Focussen met structureel gedissocieerde adolescenten door trauma; Kennismaken met Focusing; Rouwverwerking; Focusing als schoolproject; Focusing bij hechtingsproblematiek; Focusing en weerbaarheid; Emotieregulatie bij jonge kinderen.

Studiepunten:  Accreditatiepunten voor deelname zijn aangevraagd voor Register Vaktherapie en SKJ.

Lokatie:   Rijnesteinstraat 1 te Breda
Contact:   info@kinderfocussen.nl www.kinderfocussen.nl  +31 6 52105938
Kosten:  75 euro (inclusief lunch)
Let op ! Aanmelding is pas definitief door het bedrag over te maken op rekeningnummer NL97 INGB 0005046057 t.n.v.   Stichting Kinderfocussen o.v.v. “jouw naam en Symposium 2019”
Klik hier voor de Algemene voorwaarden
Workshops: Sommige workshops hebben een maximaal aantal deelnemers, dus wees er snel bij!

Download hier de flyer

Aanmelden Symposium 2019