Focusing met Kinderen

 32.95 incl. BTW

Omschrijving
Respect, gerichte aandacht en goede communicatie zijn basisvoorwaarden voor een prettige omgang met kinderen. Focusing geeft een nieuwe dimensie aan de communicatie met kinderen met luisteren als uitgangspunt – naar het kind én naar jezelf. Door te luisteren naar gedachten en emoties, maar ook naar de onderliggende lichamelijke ervaring, ontstaat ruimte voor bewustzijn en erkenning van een diepere laag. Het ervaringsgerichte en lijfelijke beleven zet veranderingsprocessen in gang waardoor de relatie met kinderen versterkt wordt en het gedrag van kinderen positief verandert.

De auteurs bieden in dit boek zowel een methode voor de inzet van focusing in therapie en op school, als een benadering voor de dagelijkse omgang met kinderen thuis. Verscheidene praktische voorbeelden verrijken de theorie en illustreren het belang van verbinding en compassie om écht te kunnen luisteren naar de behoeften van het kind door ook dicht bij jezelf te blijven. Deze natuurlijke vaardigheid geeft begeleiders, therapeuten, docenten en ouders richting en versterkt het innerlijke kompas.

OVER DE AUTEURS
Stichting KinderFocussen is 19 juni 2006 opgericht op initiatief van kinderpsychotherapeut Marta Stapert. Zij werkte o.a. als focusingtrainer- en coördinator.
René Veugelers en Harriët Teeuw zijn vanaf het eerste uur bestuurslid van de stichting. Focusing is geïntegreerd in hun werk als therapeut en opleider.
Psycholoog Erik Verliefde werkt als zelfstandig therapeut met focusing en schreef o.a. De berengroepen (Acco, 1997), Groeipijnen in sociaal contact (Acco, 1999) en Geef me de tijd (Acco, 2000).

De prijs is inclusief verzendkosten

Categorie:

Beschrijving

Omgaan met kinderen is een vaardigheid die ouders, leerkrachten, kinderverzorgers en groepsleiders dagelijks hanteren. Vanuit een diep respect voor de reeds bestaande houding van deze volwassenen, bieden de auteurs een extra dimensie aan in het communiceren met kinderen. Dit boek gaat over luisteren op vele manieren, naar je diepste zelf en naar anderen. Het is luisteren naar wat kinderen zeggen, voelen, denken, maar ook naar datgene wat dieper zit dan louter gedachten en emoties. Verandering in het gedrag ontstaat wanneer kinderen leren luisteren naar hun eigen binnenkant, naar wat van binnen lijfelijk voelbaar is (een gevoel hebben over, het aanvoelen van iets). Dit veranderingsproces (focussen) wordt verduidelijkt met tal van voorbeelden die de auteurs putten uit hun eigen ervaringen met kinderen, uit workshops, trainingen en begeleiding. Dit boek reikt u een manier aan om beter om te gaan met kinderen. De auteurs maken een onderscheid tussen het dagelijks omgaan met kinderen thuis en een meer gestructureerde aanpak op school en in groepssituaties.

Ga naar de bovenkant