Vrij te downloaden artikelen

Kinderen Focussen Schardam 1997 door Marta Stapert
Focussen in school door Marta Stapert
Focusing in Vaktherapie 2018, Tijdschrift voor Vaktherapie Harriet Teeuw en René Veugelers
In Focus: April 2013: I really need some support! door René Veugelers, TIFI
Interview met René Veugelers door Serge Prengel, TIFI
Focussen door kinderen
Geplaatst in het Tijdschrift voor Psychomotorische Kindertherapie
oktober 2009 door Harriët Teeuw
Focussen op de Tussen Schoolse Opvang oktober 2006 door Harriët Teeuw
  Focussen in de speltherapie
Een mogelijkheid?
 mei 1996 door Anneke Broertjes
Symmetrische symbolisering bij kinderen
Een aanvulling op Gendlin’s ‘Experiential Psychotherapy’
1975, door B. Santen en G. Koopman
Focusing met een gedissocieerde adolescent
Een meervoudige identiteitsstoornis bij een 13-jarig meisje
door Bart Santen

;