Focussen op de TussenSchoolse Opvang

Op de basisschool waar ik coördinator van de TSO ben weten de meeste kinderen wat focussen is. Leerkrachten en leerlingen van groep 3 t/m 8 hebben meegedaan aan het project Focussen op School. Hieronder volgt een beschrijving van een voorval op de TSO en de voordelen die Focussen op school kan hebben.

Gert komt huilend naar me toe. Gido komt er verontwaardigd achter aan. Beiden kunnen om de beurt hun verhaal vertellen. Gert zegt snikkend: “Juf hij pest me, hij zegt dat mijn Beppe dood is”. Ik: “Jij voelt je gepest omdat Gido zegt dat je Beppe dood is”. Gido verbaasd: “Maar dat is toch zo, zijn oma is toch dood”. Ik: “Dus Gert voelt zich gepest omdat jij zegt dat zijn Beppe dood is en jij wilde het alleen maar zeggen.” Gido: “Jaaa, ik wil hem helemaal niet pesten”. Gert is er nog niet van overtuigd en is nog steeds aan het snikken. Ik richt me nu alleen naar hem en zeg dat ik zie dat hij er van moet huilen en vraag of hij er op wil focussen. Hij knikt van ja en we gaan samen zijn focusschrift pakken en wat kleurpotloden.
De kinderen die aan het project hebben meegedaan hebben allemaal hun eigen focustekenschrift op school.
Hij gaat aan een tafeltje in de klas zitten en begint te tekenen. Er komt een grafsteen op papier te staan en er komen steeds meer details bij. Ook de steen van Pake komt er naast te staan. “Die is al langer dood” vertelt hij. Ik spiegel zo nu en dan wat ik zie. Ik zit bij hem in de buurt, zodat ik ook zicht op de andere kinderen heb en zij bij mij terecht kunnen als dat nodig is. Het snikken wordt minder en maakt plaats voor geconcentreerd bezig zijn met zijn tekening, zo nu en dan een diepe zucht.
De pauze is voorbij en er druppelen meer kinderen de klas in. Het doet mij goed dat ze nieuwsgierig zijn in wat er gebeurt en met respect, zonder te storen, naar Gert kijken. Ook de leerkracht komt binnen en vraagt hoe het gaat met Gert. “Goed”, zegt hij, “ik miste mijn Beppe zo”. Hij heeft nu de verantwoordelijkheid over zijn emoties weer in eigen hand genomen in plaats van te blijven hangen in het gevoel gepest te worden. Gert heeft aandacht gegeven aan zijn gevoelens over zijn Oma en heeft ruimte gemaakt voor de lessen van deze middag.

Oktober 2006, Harriët Teeuw.