Reintegrate ’the connection to your life energy’

Een unieke ééndaagse training, gegeven door Irit Tessel uit Israël.
Een Experimentele Focus-ervaring door op een unieke manier naar je lijf te luisteren, je bewustzijn te vergroten en de vicieuze cirkel van (lijfelijke) problemen te doorbreken.
Ontworpen voor dokters, psychotherapeuten, (medische) psychologen, onderwijzers, maatschappelijk werkers en andere professionals die werken met volwassen en kinderen.

Zondag 2 april 2023 (Van 10 tot 5)
Waar: Christoffelschool in Breda, Nieuwe inslag 46
Voorwaarde; Focusing level 1
Prijs: € 125 (Lunch en syllabus inbegrepen)

Voor hen die:
Manieren willen ontdekken en verfijnen om verbinding te krijgen met de Levens Energie als gids in omstandigheden waarin ze vastgelopen zijn. Of met pijn geconfronteerd werden en hun professionele gereedschapskist willen uitbreiden.

Als therapeuten stellen we vaak vast dat de angst voor pijn onze cliënt doet stoppen door te gaan met het blootleggen van de diepere lagen onder hun pijn. Met als gevolg, dat cliënten meer en meer wegzinken in hun lijden. De pijn houdt aan, veroorzaakt ergernis, wanhoop en het afbreken van de therapie. De methode van Irit biedt een doorbraak van deze vicieuze cirkel. Haar benadering, gegrondvest op Focusing, brengt ons een stap verder door de luisterende ervaring met de unieke wijsheid van het lijf en door het uitbreiden van ons bewustzijn van lijfelijke gewaarwordingen (Felt Sense).

Wat wordt behandeld: Vaardigheden om Lijf, Ziel, Denken en Geest te integreren die resulteren in een realistische houding tot het leven. Je leert:
Bekend worden gemaakt met een baanbrekende aanpak voor genezing, gezondheid, revitalisering en activatie van de genezende mechanismen van het lijf.
Het herontdekken van gevoelens van hartstocht, nieuwsgierigheid, lef,
openheid en creativiteit.
Dit alles resulteert in een gemakkelijkere toepassing van crisismanagement, het herstel van zelfvertrouwen en geloof in het leven.

De Trainer: De uit Israël afkomstige Irit Tessel ontwikkelde een methode genaamd: “Levensstijl Energie” – die de basis vormt voor Focusing in Health. Zij is een gecertificeerd Focusing trainer en KinderFocus trainer bij de het International Focusing Institute of New York en afgestudeerd in Somatic Experience en leerervaringen afgeleid uit oeroude wijsheden. Ze doceert en heeft al dertien jaar een praktijk in haar eigen kliniek in Tel Aviv en werkt sinds vijf jaar in de toonaangevende medische centra van Israël. Meer info op: https://irittessel.co.il/en/

Deze dag wordt verzorgd door Stichting KinderFocussen.

You are invited to join Irit Tessel for an intensive unique 1-day course in: Experiential Focusing. You will experience, through listening to the body in a unique way and expanding your awareness, a means to change a cycle of pain and suffering (even when the external circumstances don’t allow it). This program is designed for doctors, psychotherapists, (medical) psychologists, teachers, counselors and professional working with adults, children and adolescents.

Sunday 2nd of April ‘23 (10 Am till 17 Pm)
Where: Christoffel school in Breda
Prerequisite: level 1 in Focusing
Fee: € 125 (including lunch and syllabus)

For those who wish to:
Experience ways of connecting to Life Energy as a guide in situations where they are stuck or confronted with pain,
Expand their professional skills tool-box,
Experience vitality and growth in their professional clinical practice and life!

What to expect: As therapists we often find that the fear of pain stops our clients from continuing in the process of clearing out the deep layers under their pain. Thus, clients tend to sink more and more with their suffering. The pain persists, causing frustration, despair, and quitting therapy. Irit’s method offers a break-through in this vicious cycle. Her approach, based on Focusing, takes us a step further, teaching us through experience with unique listening to the wisdom of the body and by expanding our awareness of physical sensations (felt senses).

Topics Covered: Skills to integrate Body, Soul, Thought and Spirit resulting in a realistic attitude towards life. You will learn:
To get acquainted with a ground-breaking approach for healing, health, revitalization, and the activation of the body’s healing mechanisms
To rediscover feelings of passion, curiosity, daring, openness and creativity.
All this results in easier application of crisis-management, the return of self-confidence and faith in life. We will do all of the above mentioned in a safe environment with clear boundaries for privacy, respecting the vulnerability inherent in many of the childhood and adolescent experiences we might carry within us.

Trainer: Irit Tessel from Israel created an approach called ” Way of Life Energy” – which is the foundation of Focusing in Health – another way for a better health and quality of life. She has a Bachelor’s degree in the Humanities specializing in Hebrew Literature and Psychology from Tel-Aviv University. She is a certified Focusing trainer and Children Focusing trainer for The International Focusing Institute of New York and studied at the Somatic Experience studies, learning practices derived from Ancient Wisdom. She gives lectures and has practiced in her own clinic in Tel-Aviv for over 13 years and worked in leading medical centres in Israel for 5 years.

For more information look at Irit’s site; https://irittessel.co.il/en/
Or contact René:

Datum

02 apr 2023
Verlopen!

Tijd

10:00 - 17:00

Kosten

€ 125,00

Locatie

Christoffel
Nieuwe Inslag 46, Breda
Website
https://www.christoffelbreda.nl/
QR code
Ga naar de bovenkant