6. Sensory Play. Door Hillie van der Weg

“Een kind dat beter in staat is lichamelijke en zintuiglijke sensaties waar te nemen, leeft en leert gemakkelijker” (Hillie van der Weg).

Veel kinderen staan onder druk omdat ze aan hoge verwachtingen moeten voldoen. Dit levert stress op waardoor de communicatie met ouders, leerkrachten en andere kinderen verstoord kan raken. De kinderen zelf klagen: ‘Het is zo druk in mijn hoofd…’ Alle aandacht en energie lijken in het hoofd te zitten. Soms heeft een kind een handreiking nodig om het evenwicht tussen hoofd, hart en handen weer te herstellen. Een beeldend therapeut maakt gebruik van de verschillende soorten van appèls van materialen op de zintuigen. De prikkels die via het lichaam waargenomen worden maken het kind meer bewust van zichzelf. De algemene waarneming verbetert en de informatieverwerking gaat vloeiender. Focusing met kinderen biedt een kader om beeldende werkvormen in te zetten die de zintuiglijke waarneming stimuleren: de basis voor een gezonde emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling. In deze workshop ervaar je de prikkels van diverse materialen en maak je kennis met spel- en werkvormen die passen bij een Focus benadering.

Hillie van der Weg is beeldend therapeut, contextueel ouderbegeleider en KinderFocusCoach.
Ze heeft een zelfstandige praktijk voor hulp aan kinderen en hun ouders: Rond de Levenslijn, werkplaats voor beeldende therapie. ‘”et ontwikkelingsgerichte karakter van beeldende therapie is mij op het lijf geschreven. Beeldende therapie in combinatie met Focusing laat je ervaren wie je bent en wat er nodig is om het leven te leven”. www.ronddelevenslijn.nl